Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag

Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag

Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag

Hãng sx: RADWAG – BA LAN

Sử dụng cho các dòng cân SERIES AS.R và PS.R bao gồm: WTC 2000, WTC 3000, AS220.R2. AS220.R1, AS82/220.R2, PS750.R1 PS510.R1, PS4500.R1, PS4500.R2.

 

 

hdsd can phan tich series as r va ps r khangkien com vn
Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag
untitledMở cân/ Off chuyển cân về chế độ chờ. (tương ứng với phím F9 kết nối với bàn phím máy vi tính)
2Truy cập trực tiếp vào dữ liệu người sử dụng. (tương ứng với phím F10 kết nối với bàn phím máy vi tính)
3Thiết lập nhanh chế độ cân. (tương ứng với phím F10 kết nối với bàn phím máy vi tính)
4Chọn chế độ cân. (tương ứng với phím F5 kết nối với bàn phím máy vi tính)
5Chuyển đổi đơn vị cân
6Chức năng xác nhận và truyền kết quả trên màn hình đến cân
7Chức năng trả về giá trị 0
8Chức năng trừ bì
9Chức năng chuẩn cân
10Cài đặt các thông số cho cân
11Chức năng di chuyển và thay đổi giá trị

CHUẨN LẠI CÂN PHÂN TÍCH

Trước khi chuẩn cân cần phải mở cân trước 30-60 phút.

Nhấn nút CAL màn hình hiển thị “UNLOAD PAN”, không để bất kỳ vật gì lên đĩa cân. Nhấn nút  6 2 để xác nhận. Màn hình hiện “CALIBRATION” khoảng 5-10 giây màn hình hiện “LOAD WEIGHT” . và đặt quả cân chuẩn đúng như trọng lượng yêu cầu lên đĩa cân để chuẩn.

Đặt trọng lượng như yêu cầu lên đĩa cân, nhấn nút 6 3 đợi cho tối khi màn hình hiển thị “UNLOAD PAN”. lấy quả cân chuẩn ra khỏi đĩa cân.

Khoảng 5-10 giây cân sẽ trở về màn hình tiêu chuẩn. Quy trình chuẩn cân hoàn tất.

6

Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag
Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag

– Nếu không có quả chuẩn như yêu cầu người sử dụng có thể thiết lập lại trọng lượng .chuẩn như sau: nhấn nút 10 1 màn hình hiện “P1 CALIBRATION”, nhấn tiếp nút “►” màn hình hiện “EXT CALIB”, sau đó nhấn nút “▲” màn hình hiện. “USER   CALIBRATION”, nhấn nút “►” màn hình hiện “ 0000.0000 WEIGHT MASS”. dùng các nút 11 1để điều chỉnh trọng lượng theo đúng như trọng lượng quả cân hiện đang có.

Sau khi điều chỉnh xong nhấn nút 6 4 màn hình hiện “UNLOAD PAN” .lúc này chuẩn theo các bước phía trên.

THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ CÂN:

Nhấn phím 4 1màn hình hiển thị “F1   WEIGHT”. Dùng nút “▲” di chuyển đến chức năng cân khác. Sau đó nhấn nút 6 5để xác nhận. (WEIGHT, COUNTING PCS, CHECKING, . . . . )

CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ CÂN (mg, g, ct, . . . .): nhấn nút 5 1

MỞ HOẶC ĐÓNG BỚT ĐƠN VỊ CÂN:

Cân ở chế độ  màn hình chuẩn12nhấn nút 10 2

13
Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag

màn hình hiện

nhấn tiếp nút 14màn hình hiện 15

nhấn nút 16 màn hình hiện 17

nhấn nút 16 1 màn hình hiện 18

nhấn nút 19để thay đổi các đơn vị khác

YES mở NO đóng lại xác nhận đóng hay mở bằng nút 16 2

TÙY CHỈNH CÁC THAM SỐ:

Nhấn nút 10 3để vào tùy chỉnh tham số.

Trong phần tùy chỉnh tham số chia ra làm 9 phần như sau:

P1 ADJUSTMENT

P1.1 INT. CALIB. – Chuẩn nội (có giá trị với dòng R2)

P1.2 EXT. CALIB. – Chuẩn ngoại

P1.3 User Cablibration – Chuẩn ngoại theo khối lượng của người sử dụng

P1.4 Calibration Test – Kiểm tra lại thông số đã chuẩn

P1.5 Auto. Calib.- Tùy chọn cân tự động chuẩn lại khi nhiệt độ thay đổi, hay thời gian (cài đặt được thời gian) hoặc lựa chọn được cả 2 tính năng

P1.6 Auto. Calib. C. – Cân sẽ tự động chuẩn lại khi nhiệt độ phòng thay đổi quá 1oC.

CÁCH THỰC HIỆN: P1.1 INT. CALIB. – Chuẩn nội (có giá trị với dòng R2). Nhấn nút CAL sẽ tự động làm  việc, chỉ cần chờ cho tới khi kết thúc trở về màn hình chuẩn. P1.2 EXT. CALIB. – Chuẩn ngoại

Đối với loại R1 – Nhấn nút CAL cân sẽ yêu cầu loại bỏ các mẫu trên đĩa cân. sau khi loại bỏ xong nhấn phím 6 6 lúc này màn hình sẽ yêu cầu trọng lượng đặt lên đĩa cân dùng quả cân đúng như yêu cầu đặt lên đĩa cân và nhấn 6 7 .màn hình hiện unload, lấy quả cân ra khỏi đĩa cân. Kết thúc quy trình chuẩn.

Đối với loại R2 – dòng này có chức năng chuẩn nội. Nếu không muốn chuẩn ta làm như sau:

21
Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag
Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag
Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag

Nhấn nút 10 4 màn hình hiện 20 nhấn nút 16 3màn hình hiện , nhấn nút 14 1màn hình hiện nhấn nút  14 2

màn hình hiện 23 nhấn nút 16 4

24
Hướng dẫn sử dụng cân phân tích Radwag

màn hình hiện dùng các phím 11 2

để thiết lập trọng lượng chuẩn cân sau khi thiết lập xong nhấn 6 8 và làm các bước như phần P1.2

P2 OPERATION

P2.1 Accessibility – Thiết lập chế độ làm việc cho cân: Chức năng này bao gồm các chức năng đọc kết quả nhanh hay chậm của cân.

P2.2 Weighing – Chức năng cân

P2.3 Counting PCS – Chức năng đếm

P2.4 Checkingweighing – Chức năng cân kiểm

P2.5 Dosing – Cân rót định lượng

P2.6 Diviations – Cân phần trăm

P2.7 Dens. Of Solids  – Cân tỷ trọng mẫu khô

P2.8 Dens. Of Liquids  – Cân tỷ trọng mẫu chất lỏng

P2.9 Animal – Cân động vật

P2.10 Statistics – Cân thống kê

P2.11 Totalising – Cân cộng dồn

P2.12 Peak hold – Cân định (chọn giá trị cao nhất và dừng giá trị tại đó)

P2.13 Pipette Calib – Chuẩn pipette

Chọn YES để sử dụng hoặc NO không sử dụng

P3 COMMUNICATION

P3.1 COM 1 – Cài đặt thông số kết nối máy tính qua cổng COM 1

P3.2 COM 2 – Cài đặt thông số kết nối máy tính qua cổng COM 2

P3.3 WIFI – Cài đặt thông số kết nối máy tính qua cổng WIFI

P4 DEVICES

P4.1 Thông số kết nối với máy tính

P4.2 Thông số kết nối với máy in

P4.3 Thông số kết nối với máy đọc mã vạch

P4.4 Thông số kết nối với màn hình rời

P4.5 Kết nối với nút nhấn phía ngoài

P5 PRINTOUT – TÙY CHỌN XUẤT DỮ LIỆU QUA MÁY TÍNH HAY MÁY IN

P5.1 Cal.Report – Xuất báo báo chuẩn cân qua máy tinh hay máy in

P5.2 Header – Xuất hay in tiêu đều qua máy tinh hay máy in

P5.3 GLP PRNT – Xuất hay in theo chuẩn GLP qua máy tinh hay máy in

P5.4 Footer – Xuất hay in dòng cuối trang qua máy tinh hay máy in

P5.5NSD.PRN.1 – Xuất hay in theo người sử dụng tự thiết lập qua máy tinh hay máy in

P5.6NSD.PRN.2- Xuất hay in theo người sử dụng tự thiết lập qua máy tinh hay máy in

P5.7NSD.PRN.3- Xuất hay in theo người sử dụng tự thiết lập qua máy tinh hay máy in

P5.8NSD.PRN.4- Xuất hay in theo người sử dụng tự thiết lập qua máy tinh hay máy in

P5.9 Variable 1

P5.10 Variable 1

P6 OTHER

P6.1 Language – Tùy chọn ngôn ngữ sử dụng

P6.2 Access Lev. Thiết lập chế độ phân quyền người sử dụng

P6.3 Key sound – Tiếng kêu khi nhấn bàn phím (chọn YES or NO)

P6.4 Backlight – Độ sáng tối màn hình

P6.5 Backlit Off – Chế độ tự động tắt đèn nền (None/0.5/1/2/3/5)

P6.6 Auto off – Chế độ tự động tắt cân khi không sử dụng (None/1/2/3/5/10)

P6.7 Date – Cài đặt ngày giờ cho cân

P6.8 Time – Cài đặt thời gian cho cân

P6.9 Date.Form – Cài đặt chế độ hiển thị ngày tháng năm

P6.10 Time Form – Cài đặt chế độ thời gian 12H/24H

P6.11 GLP Autotest – Test chức năng GLP

P 7 INFO – XEM THÔNG TIN CÂN

P7.1 Balance ID – Số ID cân

P7.2 Scaletype – loại cân

P7.3 Prog. Ver – Ver chương trình cân

P7.4 Temp. – Nhiệt độ

Setup Prnt – In thông tin cân

P8 UNITS- Thiết lập chế độ hiển thị đơn vị mặt định của cân

Qúy Khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Mr Kiên 0936 620 757. Để được tư vấn thêm hoặc nhắn tin qua ZALO – VIBER

Kết nối trực tiếp FACEBOOK với chúng tôi

Đánh giá 5 sao để ủng hộ tác giả nhé

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí:

    Mới cập nhật gần đây:

    Không có bình luận.

    Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *