Tất cả sản phẩm

Hiển thị 1-20 trong tổng số 176 kết quả

Thiết bị thí nghiệm môi trường nước

Thiết bị thí nghiệm môi trường nước

– Thiết bị thí nghiệm môi trường nước là thiết bị dùng đo trong môi trường nước 

– Thiết bị thí nghiệm môi trường nước bao gồm các máy như

– Máy đo Oxy hòa tan DO và nhiệt độ cầm tay ADWA AD630

– Bút đo độ dẫn điện EC, TDS và nhiệt độ Adwa AD31

– Bút đo độ dẫn, TDS, nhiệt độ cầm tay Adwa AD32

– Bút đo pH và nhiệt độ cầm tay Adwai AD11 – AD12

– Máy đo pH-ORP-Nhiệt độ cầm tay Adwa – Hungary AD132

– Máy đo pH, mV nhiệt độ cầm tay Adwai Instruments AD111

– Máy đo pH, mV và nhiệt độ để bàn Adwai AD1030

– Máy đo đa chỉ tiêu pH – ORP – ISE – Nhiệt độ để bàn AD1020

– Máy đo pH Oxi nhiệt độ độ dẫn độ mặn Aqualytic AL15

– Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Labomed UV-2510TS

– Máy đo độ đục cầm tay GonDo TUB-430

– Máy đo độ dẫn để bàn Mettler Toledo Seven Compact S230K

– Máy đo pH để bàn Mettler Toledo SevenCompact S220K

– Máy đo pH để bàn Thermo Scientific Orion Star A211

– Máy đo độ đục Aqualytic AL250T-IR

– Máy quang phổ phân tích nước Aqualytic AL 800

– Máy so màu đo các chỉ tiêu nước Aqualytic AL450

– Máy khuấy Jar test 6 vị trí Aqualytic AL50

– Máy khuấy Jar test 4 vị trí Aqualytic AL30 – AL40

– Bút đo độ mặn AZ8371

– Máy đo độ sâu Hondex- Nhật PS-7FL

– Máy đo độ sâu Hondex- Nhật PS-7

– Máy quang kế ngọn lửa Advanced Technical Services GmbHx ATS 200S

– Tủ ấm BOD Aqualytic- Đức TC135S

– Bộ đo BOD 06 chỗ Aqualytic BD600

– Máy đo chỉ số COD Aqualytic AL200 COD Vario

– Máy đo pH Aqualytic- Đức AL20pH

– Máy đo tỷ trọng cầm tay Anton Paar DMA 35

– Tủ ấm BOD Model FOC 120E hãng velp giá tốt

– Máy đo Oxy hoà tan hanna model HI 9146

– Máy đo pH cầm tay hãng Hanna HI 8314

– Thiết bị phá mẫu COD HI 839800-02 Hanna

– Máy phá mẫu phản ứng COD Aqualytic AL125

– Máy đo Oxy hoà tan Aqualytic AL20Oxi