Tất cả sản phẩm

Hiển thị 1-2 trong tổng số 2 kết quả

ADVANTEC - NHẬT BẢN

ADVANTEC – NHẬT BẢN

ADVANTEC – NHẬT BẢN 

GS-50 Giấy lọc TSS ADVANTEC

ADVANTEC - NHẬT BẢN - KHANGKIEN.COM.VN - 0936 620 757
ADVANTEC – NHẬT BẢN – KHANGKIEN.COM.VN – 0936 620 757

Giấy lọc sợi thủy tinh ADVANTEC

MÀNG LỌC 25AS045AS

MÀNG LỌC A020H047A

MÀNG LỌC A045H047A

MÀNG LỌC A080H047A

MẪU THỬ KI ADVANTEC

PH test paper BCG 07011010

PH Measuring Range: 4.0 to 5.6, Size: 9mm x 6m….

PH test paper book BCG 07010040

PH Measuring Range: 4.0 to 5.6, Size: 7 mm × 70…

PH test paper book BPB 07010030

Measuring Range: 2.8 to 4.4 pH, Size: 7 mm × 70…

PH test paper book BTB 07010060

PH Measuring Range: 6.2 to 7.8 , Size: 7 mm × 7…

PH test paper book CR 07010010

Measuring Range: pH 0.4-2.0, 7.2-8.8, Size: 7 m…

Cốc lọc Advantec 88R

Cốc lọc sợi thạch anh, 25x100mm (Quartz fiber t…

GIẤY ĐO ĐỘ PH UNIV spare 07011050

Khoảng đo PH: 1 đến 11, Size: 9 mm × 6 m. NSX…

GIẤY ĐO ĐỘ PH ADVANTEC 07011030

Giấy đo PH WR 07011040

Khoảng đo PH: 0 đến 14, Size: 9 mm × 5.5 m. NS…

Giấy lọc định tính 00021300

Giấy lọc định tính Advantec

100% Cotton Linter Cellulose. Khoảng pH: 0-1…

Giấy lọc No 101 Advantec 600mm

100% Cotton Linter Cellulose. Khoảng pH: 0-1…

Giấy lọc sợi thạch anh Advantec QR100

Giấy lọc sợi thạch anh, D47mm (Quartz fiber fil…

Giấy lọc sợi thủy tinh Advantec GF75

Giấy lọc sợi thủy tinh, D47mm Advantec Grade G

Giấy thử PH TP 07010020 ADVANTEC

Khoảng đo PH: 1.4 – 3.0 / 8.0 – 9.6. 

PH test paper book MR 07010050 PH 5.4-7.0, Size: 7 mm × 70 mm

PH test paper book PR 07010150 pH 0.0-1.6, 6.6-8.2, Size: 7 m

PH test paper BTB 07011020 6.2 to 7.8 , Size: 9mm x 6m

Phễu lọc chân không KP-47U Advantec

Phểu lọc KG-47, KGS-47 ADVANTEC

SYRING LỌC ADVANTEC