Tất cả sản phẩm

Hiển thị 1-20 trong tổng số 71 kết quả

Thiết bị giải phẫu bênh

Thiết bị giải phẫu bênh

Thiết bị giải phẫu bênh

Máy cắt vi thể SRM 200 Sakura

Máy đúc bệnh phẩm HistoStar Thermo

Thiết bị giải phẫu bênh
Thiết bị giải phẫu bênh

Bàn sấy tiêu bản PS-35 Sakura

Máy vùi mô đổ khuôn có bàn làm lạnh Tissue Tek TEC5

Máy xử lý mô tự động chân không VIP-5-Jr-J2

Máy vùi mô bệnh phẩm TEC 6 EM J-2

Máy xử lý mô Vip 6

Máy xử lý mô khép kín VP1

Máy cắt vi thể Accu-Cut SRM 200

Máy nhuộm lam bán tự động Tissure – TEK DRS 2000J-B2

Bể tải lát cắt dạng tròn 1450

Bộ dụng cụ nhuộm bằng tay 4451

Máy ghi nhãn Ident Slide Printer

Máy sấy lam MH6616

Máy nhuộm lam tự động 15 vị trí THARMAC CellStain 15

Máy nhuộm lam tự động 23 vị trí tharmac – ĐỨC CellStain 23

Bàn phẫu tích bệnh phẩm Tissure-Tek Accu-Edge PathPRO

Dao cắt lọc 130cm Feather Code: No.130

Cán dao cắt lọc Feather F-130P

Cán dao sử dụng lưỡi dao cắt vi thể Feather F-80P

Cán dao sử dụng lưỡi dao cắt vi thể Feather F-80mini

Cán dao sử dụng lưỡi dao cắt vi thể Feather F-80HL

Dao cắt vi phẫu Feather S-35

Dao cắt vi phẫu Feather A-35

Cassette loại standard Sakura Finetek Tissue-Tek Uni-Cassette

Cassette loại biopsy Tissue-Tek Uni-Cassette Biopsy

Cassette loại biopsy 6 GIẾNG Tissue-Tek Uni-Cassette Biopsy

Khuôn đúc paraffin Sakura Finetek 4163

Khuôn đúc cắt lạnh, loại tròn Sakura Finetek  Code: 4728 / 4730

Khuôn đúc cắt lạnh, loại vuông Sakura Finetek 4565 / 4566

Paraffin tinh khiết dạng hạt Sakura Finetek Code: 4511

Dung dịch đúc khối cắt lạnh 4583