Lưới sàng 0.212mm – 0.18mm – 0.15mm – 0.125mm

Lưới sàng 0.212mm – 0.18mm – 0.15mm – 0.125mm

Mã sản phẩm: Lưới sàng 0.212mm - 0.18mm - 0.15mm - 0.125mm
Hãng sản xuất: Haver & Boecker
Xuất xứ: Đức

Thông tin chi tiết

Lưới sàng 0.212mm – 0.18mm – 0.15mm – 0.125mm http://khangkien.com.vn/san-pham/luoi-sang-0-212mm-0-18mm-0-15mm-0-125mm/

Hãng Sx: Haver &Boecker

Xuất sứ: Đức

Lưới sàng 0.212mm - 0.18mm - 0.15mm - 0.125mm - khangkien.com.vn
Lưới sàng 0.212mm – 0.18mm – 0.15mm – 0.125mm – khangkien.com.vn
 • Lưới sàng 0.212mm (212 mm)
 • Cho sàng rây.
 • Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1
 • Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông
 • Quy cách lưới sàng : 1.0M x 1.3M  = 1.3 M2
 • Khổ lưới sàng : 1.3M2 x 3.7 M = 4.81 M2
 • Lưới sàng 0.18mm (180 mm)
 • Cho sàng rây
 • Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1
 • Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông
 • Quy cách lưới sàng : 1.0M x 1.3M  = 1.3 M2
 • Khổ lưới sàng : 1.3M2 x 3.7 M = 4.81 M2
 • Lưới sàng 0.15mm (150mm)
 • Cho sàng rây
 • Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1
 • Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông
 • Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2
 • Lưới sàng 0.125mm (125mm)
 • Cho sàng rây
 • Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1
 • Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông
 • Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2
 • Lưới sàng 0.125mm (125mm)
 • Cho sàng rây
 • Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1
 • Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông
 • Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2