| |

Khúc xạ kế cầm tay hãng Sx A.Kruess- Đức

Mã sản phẩm: Khúc xạ kế cầm tay
Hãng sản xuất: A. Kruess
Xuất xứ: Đức
Thietbikhangkien 19/07/2016

Thông tin chi tiết

Khúc xạ kế cầm tay hãng Sx A.Kruess- Đức http://khangkien.com.vn/san-pham/khuc-xa-ke-cam-tay-hang-sx-a-kruess-duc/

Khúc xạ kế cầm tay

Model HRN32 – Hãng Sx : A.Kruess- Đức

Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRN32 - khangkien.com.vn
Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRN32 – khangkien.com.vn
 • Thích hợp đo độ đường của nước trái cây, nước giải khát, nước có gas, thực phẩm,…
 • Khoảng đo Brix :             0 … 32% Brix
 • Độ phân giải nhỏ nhất :  0.2% Brix
 • Độ chính xác :                0.2 % Brix

Khúc xạ kế cầm tay

Model HRT32- Hãng Sx : A.Kruess- Đức

Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRT32 - khangkien.com.vn
Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRT32 – khangkien.com.vn
 • Thích hợp đo độ đường của nước trái cây, nước giải khát, nước có gas, thực phẩm,…
 • Chức năng tự độ bù trừ nhiệt độ khi đo.
 • Khoảng đo Brix :             0 … 32% Brix
 • Độ phân giải nhỏ nhất :  0.2% Brix
 • Độ chính xác :                0.2 % Brix

Khúc xạ kế cầm tay

Model HRN62/ Hãng Sx : A.Kruess- Đức

Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRN62- khangkien.com.vn
Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRN62- khangkien.com.vn
 • Thích hợp dung dịch chất lỏng, hoá chất, cũng như dầu, mỡ, thực phẩm,…
 • Khoảng đo Brix :             28 … 62% Brix
 • Độ phân giải nhỏ nhất :  0.2% Brix
 • Độ chính xác :                0.2 % Brix

Khúc xạ kế cầm tay

Model HRT62 / Hãng Sx : A.Kruess- Đức

Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRT62 - khangkien.com.vn
Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRT62 – khangkien.com.vn
 • Thích hợp dung dịch chất lỏng, hoá chất, cũng như dầu, mỡ, thực phẩm,…
 • Chức năng tự độ bù trừ nhiệt độ khi đo.
 • Khoảng đo Brix :             28 … 62% Brix
 • Độ phân giải nhỏ nhất :  0.2% Brix
 • Độ chính xác :                0.2 % Brix

Khúc xạ kế cầm tay

Model HRN82 / Hãng Sx : Kruess- Đức

Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRN82 - khangkien.com.vn
Khúc xạ kế cầm tay A.Kruess HRN82 – khangkien.com.vn
 • Thích hợp dung dịch chất lỏng, hoá chất, cũng như dầu, mỡ, thực phẩm,…
 • Khoảng đo Brix :             45 … 82% Brix
 • Độ phân giải nhỏ nhất :  0.2% Brix
 • Độ chính xác :                0.2 % Brix

Khúc xạ kế cầm tay hãng Sx A.Kruess- Đức được sử dụng nhanh chóng hàng ngày. Sản phầm rất đặc biệt cho người dùng thân thiện và rất bền. Nhiều mô và chức năng đảm bảo rằng có chính xác

Khúc xạ kế cầm tay hãng Sx A.Kruess- Đức  phù hợp cho mọi lĩnh vực ứng dụng. Điều này làm cho một kết quả đáng tin cậy, như các giá trị đo không cần phải được chuyển đổi.

Khúc xạ kế cầm tay hãng Sx A.Kruess- Đức có một số model có tính năng bù nhiệt độ tự động, tăng độ chính xác cho các phép đo được thực hiện ở 10-40 ° C thay vì 20 ° C. Sử dụng nước cất là cần thiết để hiệu chuẩn máy một cách nhanh chóng.

Phone Hotline

 • Mr Kiên 0936 620 757

Mail Hotline *

 • thietbikhangkien@gmail.com

Liên hệ mua hàng

Tin tức mới