Khang Kiên bàn giao Tủ Haier HYC-360 Cho BVĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn

Khang Kiên bàn giao Tủ Haier HYC-360 Cho BVĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn Khang Kiên bàn...