Khang Kiên cung cấp tủ bảo quản Vaccine cho Bệnh viện Nhi Đồng 1

Khang Kiên cung cấp tủ bảo quản Vaccine cho Bệnh viện Nhi Đồng 1 Khang Kiên cung...